Η Uber δεν είναι υπηρεσία ταξί και είναι νόμιμη στις Βρυξέλλες