Är att hyra en taxi till Frankfurt en kostnadseffektiv idé att resa?